Труд и осигуровки ТИТА

ІІІ. Трудов договор

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на третия материал от поредицата "В помощ на УЧР е да запознае с трудовия договор, който е най-често използваното основание за създаване на индивидуално трудово правоотношение.

 

Приложен е примерен образец на трудов договор.