Труд и осигуровки ТИТА

КСО. Отразяване на дните в отпуск на баща за отглеждане на дете

КСО. Въпрос. Наскоро за бащите беше въведено право на двумесечен отпуск за отглеждане на дете до 8 години.

 

Въпрос:

В коя точка от декларация образец № 1 се попълват дните на този отпуск?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на лице извън ЕС, живеещо в България при брак с български гражданин

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. Гражданка на държава, която не е от ЕС и с която България не прилага двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност сключва брак с български гражданин, с който живеят на територията на нашата страна.

 

Въпрос:

Прилагат ли се за чуждата гражданка регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност във връзка с евентуално здравно осигуряване на лицето в България 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване