Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно третиране периодите на преждевременно тръгване от работа (с разрешение на работодател) като престой по чл. 267, ал. 2 от КТ

Представяме отговор на МТСП от 25/10/2022 г. относно третиране на периодите на преждевременното тръгване от работа (с разрешение на работодател) като престой в смисъла на чл. 267, ал. 2 от КТ.  

МТСП. Относно определянето на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при прекратено трудово правоотношение

Представяме отговор на МТСП от 25/10/2022 г. относно определянето на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при прекратено трудово правоотношение на 12 юли 2022 г.   

МТСП. Относно възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател през време на ползване на служебен отпуск

Представяме отговор на МТСП от 25/10/2022 г. относно възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател по чл. 110 КТ през време на ползване на служебен отпуск за повишаване на квалификацията по основното трудово правоотношение.

МТСП. Относно закрилата на майка на дете на 2-годишна възраст по отношение на работното време и дежурствата

Представяме отговор на МТСП от 24/10/2022 г. относно закрилата на майка на дете на 2-годишна възраст по отношение на работното време и дежурствата през време на национални празници и събота и неделя.

МТСП. Относно началния момент на срока за изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ

Представяме отговор на МТСП от 21/10/2022 г. относно началния момент на срока за изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение през време на периода на временна неработоспособност, установена с издаден болничен лист.