Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно работите, които има сезонен характер по смисъла на чл. 68, ал. 3 КТ

Представяме отговор на МТСП от 26/04/2012 г. относно работите, които има сезонен характер по смисъла на чл. 68, ал. 3 КТ.

МТСП. Относно продължителността на работното време при ненормиран работен ден

Представяме отговор на МТСП относно продължителността на работното време при ненормиран работен ден.

МТСП. Относно понятието „продължаване на образованието“ по чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ

Представяме отговор на МТСП относно понятието „продължаване на образованието“ по чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ.