Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши надомна работа на майка до 6-годишна възраст на детето

Представяме отговор на МТСП от 06/05/2022 г. относно задължението на работодателя по чл. 312 КТ да разреши надомна работа на работничка и служителка – майка на дете до 6-годишна възраст на детето.

МТСП. Относно извършване на работа от разстояние за български работодател при място на работа в друга държава

Представяме отговор на МТСП от 21/09/2021 г. относно възможността за извършване на работа от разстояние за български работодател от работник или служител с място на работа в друга държава.

МТСП. Относно уговаряне на повече от едно работно място в договор за извършване на работа от разстояние

Представяме отговор на МТСП от 12/08/2021 г. относно възможността за уговаряне на повече от едно работно място в договор за извършване на работа от разстояние и липсата на командироване при работа от работните места, уговорени в трудовия договор.

МТСП. Относно код по ЕКАТЕ в уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ при работа от разстояние от различни работни места (адреси)

Представяме отговор на МТСП от 22/06/2021 г. относно попълване на код по ЕКАТЕ в уведомлението за регистриране на трудовия договор в НАП по чл. 62, ал. 5 КТ при работа от разстояние от различни работни места (адреси).

 

МТСП. Относно разходите за интернет при работа от разстояние

Представяме отговор на МТСП от 30/09/2020 г. относно разходите за интернет при работа от разстояние.

МТСП. Относно извършване работа от разстояние с място на работа (дома) в България за предприятие ползвател в друга държава

Представяме отговор на МТСП от 12/07/2021 г. относно възможността за извършване на работа от разстояние от работник или служител с място на работа (дома на работника или служителя) в България за предприятие ползвател, установено в друга държава.