Труд и осигуровки ТИТА

ІV. Видове трудови договори (Част II - трудов договор за надомна работа и работа от разстояние)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

 

Целта на петия материал от поредицата "В помощ на УЧР е да продължи анализа на различните видове трудови договори, като ще се разгледат трудов договор за надомна работа и работа от разстояние. Във връзка с разглежданите видове трудов договори са приложени примерни образци.

 

Останалите видове ще бъдат разгледани последователно в следващите няколко броя на е-сп. „Труд и осигуровки ТИТА“.