Съдържание (15/2023)

Съдържание (15/2023)

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика в следващите 2 години ще разгледаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


ІV. Видове трудови договори (Част IIІ - трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Законодателни промени

 

Промените в режима за издаване на разрешениe за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Задължително здравно осигуряване на чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


Актуално - действие на преходни разпоредби

 

Относно броя на работните дни неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Относно размера на средствата под формата на ваучери за храна в контекста на освобождаването от осигурителни вноски

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Актуално - годишно изравняване на осигурителния доход  

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2022 г. на самоосигуряващите се лица 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Полезна информация 

 

Относно възможността  за диференциация на различни категории работници и служители в предприятието при предоставяне на ваучери за храна

Елена Аврамова, експерт в ИА ГИТ

 

Относно заплащането на по-висок размер на командировъчни пари при командировки в страната 

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Въпроси - отговори
 

КТ. Относно задължението на работодателя за предоставяне на безплатна храна по чл. 285, ал. 1 КТ и Наредба № 11 от 2005 г.

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП


КТ. Относно момента на прекратяване на срочния трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КСО. Относно включване на авторски възнаграждения при определяне на окончателния осигурителен доход

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Относно дължимост на осигуровки на собственик на ЕООД, работещ по трудов договор в МБВР

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Относно възможността за промяна на вид „осигурен“ при самоосигуряващ се пенсионер

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Следващ брой

 

Следващ брой