Труд и осигуровки ТИТА

Относно възможността  за диференциация на различни категории работници и служители в предприятието при предоставяне на ваучери за храна

Елена Аврамова, експерт в ИА ГИТ

 

Целта на материала е да се изясни от гледна точка на трудовото законодателство един често дискутиран въпрос   -   възможността за диференциация на различни категории работници и служители в предприятието при предоставяне на ваучери за храна.

Относно заплащането на по-висок размер на командировъчни пари при командировки в страната

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да се разгледат нормативно определените случаи в Наредбата за командировките в страната, при които по преценка на работодателя могат да бъдат заплатени дневни пари в двоен размер.