Труд и осигуровки ТИТА

ІV. Видове трудови договори (Част IIІ - трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на шестия материал от поредицата "В помощ на УЧР" е да продължи анализа на различните видове трудови договори, като ще се разгледа трудовият договор с предприятие, което осигурява временна работа. 

 

Останалите видове трудовия договори ще бъдат разгледани последователно в следващи броеве на е-сп. „Труд и осигуровки ТИТА“.