Труд и осигуровки ТИТА

Относно броя на работните дни неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да се изясни какъв е броят на работните дни неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж, от началото на 2023 г.

Относно размера на средствата под формата на ваучери за храна в контекста на освобождаването от осигурителни вноски

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да се изясни дали ваучерите за храна в размер на до 200 лв. са освободени от осигурителнит вноски от началото на 2023 г., след като размерът на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО се увеличава на 200 лв. след приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.