Съдържание (16/2023)

Съдържание (16/2023)

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика в следващите 2 години ще разгледаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


ІV. Видове трудови договори (Част ІV - трудови договори за допълнителен труд и за вътрешно заместване)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Практика на СЕС

 

Ново решение на СЕС относно минималната междуседмична почивка -  прилагането му в контекста на българското законодателство

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство спрямо международните шофьори

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Казуси

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно понятията „добросъвестно“ и „технически грешки“ при изплатено в повече недължимо трудово възнаграждение и дължимост на осигуровки и данък

Михаил ИлиевДимитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно разлики при командироване в страната на лице по трудов договор по КТ и по договор за управление и контрол

Михаил ИлиевДимитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Въпроси - отговори

 

КТ. Относно момента на възникване правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и определяне на брутното трудово възнаграждение за изчисляването му

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КСО. Относно задължение за осигуряване на управител по ДУК без определено възнаграждение 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Относно вписването в търговския регистър на управител по ДУК като условие за осигуряване

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Следващ брой

 

Следващ брой