Труд и осигуровки ТИТА

Ново решение на СЕС относно минималната междуседмична почивка - прилагането му в контекста на българското законодателство

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да запознае с актуално решение на СЕС по дело C-477/21 с предмет преюдициално запитване по повод ползване на периоди на междудневна почивка при предоставянето на междуседмична почивка, както и прилагането му в контекста на българското законодателство.

Решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство спрямо международните шофьори

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да информира за решение от 02 март 2023 г. на Съда на Европейския съюз (по съединени дела С‑410/21 и C‑661/21), интерпретиращо доказателствената тежест на лиценза на Общността за автомобилен транспорт при определяне на седалището по смисъла на чл. 13(1)(б)(i) от Регламент № 883/2004 за целите на приложимото осигурително законодателство спрямо международните шофьори.