Труд и осигуровки ТИТА

IV. Видове трудови договори (Част IV - трудови договори за допълнителен труд и за вътрешно заместване)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на седмия материал от поредицата "В помощ на УЧР" е да продължи анализа на различните видове трудови договори, като ще се разгледат трудови договори за допълнителен труд и за вътрешно заместване. 

 

Останалите видове трудовия договори ще бъдат разгледани последователно в следващи броеве на е-сп. „Труд и осигуровки ТИТА“.