Труд и осигуровки ТИТА

КТ. Относно момента на възникване правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и определяне на брутното трудово възнаграждение за изчисляването му

КТ. Въпрос. Работник/служител работи при работодателя повече от 10 г. На 04 март 2023 г. навършва необходимата възраст за пенсиониране и има необходимият осигурителен  стаж за това.

 

Въпроси:

1. Към кой момент се определя обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ?

2. Необходимо ли е работникът/служителят да подаде предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение?

3. Какво се случва, ако трудовото правоотношение бъде прекратено преди момента на придобиване на право на пенсия?

4. Как се определя брутното трудово възнаграждение, което служи като база за определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Относно задължение за осигуряване на управител по ДУК без определено възнаграждение

КСО. Въпрос. Като управител на действащо дружество е вписано външно лице без определено възнаграждение съгласно сключения договор за управление и контрол.

 

Въпрос:

Може ли управителят да управлява без възнаграждение и съответно да не се осигурява?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Относно вписването в търговския регистър на управител по ДУК като условие за осигуряване

КСО. Въпрос. Със съдружник в ООД е сключен договор за управление и контрол.

 

Въпрос:

За осигуряване на съдружника като управител по договор за управление и контрол, задължително ли е лицето да е вписано като такова в търговския регистър?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване