ІV. Видове трудови договори (Част V - трудови договори за работа през определени дни в месеца и за краткотрайна сезонна селскостопанска работа)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.