Труд и осигуровки ТИТА

ІV. Видове трудови договори (Част V - трудови договори за работа през определени дни в месеца и за краткотрайна сезонна селскостопанска работа)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на осмия материал от поредицата "В помощ на УЧР" е да продължи анализа на различните видове трудови договори, като ще се разгледат трудови договори за работа през определени дни в месеца и за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

 

В следващия брой на е-сп. „Труд и осигуровки ТИТА“ ще бъдат разгледани и последните два вида трудови договори - за ученичество по чл. 230 от Кодекса на труда (КТ) и за стажуване по чл. 233б КТ.