Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. ЗДДФЛ. СИДДО. Относно сключването на трудов договор за работа от разстояние с люксембургски работодател

Казус. Български гражданин предстои да сключи трудов договор с работодател – дружество, регистрирано в Люксембург.

Дружеството няма място на стопанска дейност в България, като неговата дейност е базирана и се извършва в Люксембург.

Дейността, за която се наема българският гражданин позволява да се извършва дистанционно. По-специално той ще извършва административна работа чрез компютър с интернет достъп директно в базата данни на дружеството, находяща се на сървър в Люксембург. Периодично, при необходимост и време, определено от работодателя, работникът/служителят ще посещава базата на дружеството в Люксембург за не повече от половината работни дни в съответния месец. Лицето ще пребивава по-малко от 183 дни в Люксембург. 

 

Въпроси:

1. По кое законодателство следва да се сключи трудовият договор между работника/служителя и дружеството и кое законодателство ще бъде приложимо при възникване на трудови спорове между страните?

2. Ако отговорът на първия въпрос е, че се прилага българското законодателство, следва ли трудовият договор да се регистрира в Националната агенция за приходите и как чуждестранна компания, без място на стопанска дейност и български ЕИК, може да направи това? 

3. Кое осигурително законодателство ще бъде приложимо и къде ще бъде осигурявано лицето? 

4. Кое законодателство ще бъде приложимо при данъчното облагане на лицето?

 

Отговор: Александър Андреев, Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

КСО. ЗДДФЛ. Относно получена финансова подкрепа от Министерство на културата за подпомагане на творчески проекти

Казус. Самоосигуряващо се лице (сценарист) получава  финансова  подкрепа от Министерство на културата за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата, след провеждане на конкурс за създаването на литературно произведение. Проектът трябва да се реализира и отчете в едногодишен срок, в противен случай лицето следва да възстанови получените средства.

 

Въпроси:

1. Получената сума следва ли да участва в годишното изравняване на осигурителния доход?
2. Облагаем доход за лицето ли е полученото финансиране? В кое приложение на ГДД по чл. 50 следва да се декларира?


Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска