КТ. ЗКПО.  Относно дневни командировъчни пари съгласно НКС при нощувка, без предоставяне на разходооправдателни документи

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.