Труд и осигуровки ТИТА

КТ. ЗКПО. Относно командировъчните пари на шофьори на тежкотоварни автомобили при командировки в чужбина

Казус. Шофьори на тежкотоварни автомобили над 12 тона, назначени с код по НКПД 833 22 005, извършват курсове на територията на страната и до Гърция и Румъния. В повечето случай не се налага да нощуват на територията на държавата членка, т.е. влизат, разтоварват и се връщат в България.

 

Въпроси:

1. Имат ли право на командировъчни пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина ?

2. Може ли да се изплащат командировъчни в по-малък размер от посочения в Наредбата? Може ли да се приложи чл. 21 от НСКС, когато шофьорите не пребивават повече от 24 часа в държава членка?

3. Изплатените командировъчни разходи признават ли се за разход по ЗКПО, когато са документално обосновани?

 

Отговор: Михаил Илиев, Людмила Мермерска

КТ. ЗКПО.  Относно дневни командировъчни пари съгласно НКС при нощувка, без предоставяне на разходооправдателни документи

Казус. Дружество командирова свои служители в друго населено място с надлежно оформена заповед за командировка. Служителят пренощува при свои близки. Съгласно Наредбата за командировките в страната тези служители, които нощуват в населеното място на командировката, имат право на дневни командировъчни пари в размер на 40 лева на ден.

 

Въпрос:

Признават ли се като разходи за дейността по реда на ЗКПО дневните командировъчни пари в размерите при нощувка, при условие че служителят не предостави разходооправдателен документ за нощувка?

 

Отговор: Михаил Илиев, Людмила Мермерска