Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. ЗЗДФЛ. Относно украински гражданин, работещ от територията на Украйна, нает от български работодател

Казус. Българска ИТ фирма сключва трудов договор с украински гражданин, получил карта за временна закрила от България. Украинският гражданин ще работи онлайн изцяло от Украйна.

 

Въпроси:

1. Възможно ли е сключването на трудов договор с българското дружество?

2. Следва ли осигуровки и данъци да се плащат в България при положение, че трудът се извършва на територията на друга държава - Украйна?

3. Може ли да се внася личен подходен данък в България?

 

Отговор: Александър Андреев, Михаил Илиев, Димитър  Бойчев, Людмила Мермерска