Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно третиране на командировъчните пари при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и обезщетенията по КТ

Представяме отговор на МТСП от 04/01/2022 г. относно третирането на командировъчните пари при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда.   

МТСП. Относно задължението за вписване на възнаграждението при командироване по чл. 121а КТ в трудовата книжка

Представяме отговор на МТСП от 30/12/2021 г. относно задължението за вписване на възнаграждението при командироване по чл. 121а КТ в трудовата книжка.

МТСП. Относно преобразуването на нощните часове в дневни с коефициент 1.143 при работа на смени, включващи два часа нощен труд

Представяме отговор на МТСП от 27/12/2021 г. относно преобразуването на нощните часове в дневни с коефициент 1.143 при работа на смени, включващи два часа нощен труд.

МТСП. Относно формата и съдържанието на уведомлението по чл. 37а НРВПО за размера на платения годишен отпуск

Представяме отговор на МТСП от 22/12/2021 г. относно формата и съдържанието на уведомлението по чл. 37а НРВПО за размера на платения годишен отпуск, който работникът или служителят има право да ползва през календарната година.