Труд и осигуровки ТИТА

КСО. Относно осигуряване на собственик като управител без възнаграждение на недействащо ЕООД, но при сключен ТД с лице в отпуск

КСО. Въпрос. В недействащо ЕООД е налице сключен трудов договор с лице в отпуск (майчинство, неплатен, платен).

 

Въпрос:

Следва ли собственикът, който е и управител без определено възнаграждение, да се осигурява?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Относно осигуряване на управител по ДУК, работещ на ТД в друго дружество

КСО. Въпрос. Управител по договор за управление и контрол в търговско дружество има и сключен трудов договор с друго дружество.

 

Въпрос:

Как следва да се процедира за целите на осигурителното законодателство?


Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Относно дължимост на здравни осигуровки върху неплатен отпуск при работа на два ТД

ЗЗО. Въпрос. Лице работи по основен трудов договор на 4 часа и на допълнителен трудов договор също на 4 часа при друг работодател. Ползва неплатен отпуск цял месец  и при двамата работодатели едновременно.

 

Въпрос:

Дължат ли се здравни осигуровки върху неплатения отпуск и по двете правоотношения.

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване