Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно погасяване по давност на отложен платен годишен отпуск поради ползване на друг отпуск

Представяме отговор на МТСП от 14/03/2023 г. относно погасяването по давност на отложен платен годишен отпуск поради ползване на друг отпуск.

МТСП. Относно определяне на възнаграждението по чл. 177 КТ при ползване платен годишен отпуск и заплащането на добавка по чл. 21 НСОРЗ

Представяме отговор на МТСП от 14/03/2023 г. относно определяне на възнаграждението по чл. 177 КТ при ползване платен годишен отпуск и заплащането на добавка по чл. 21 НСОРЗ при увеличаване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит през периода на ползване на платен годишен отпуск. 

МТСП. Относно възможността за договаряне на срок за изпитване при ТД за заместване по чл. 259 КТ

Представяме отговор на МТСП от 13/03/2023 г. относно възможността за договаряне на срок за изпитване при трудов договор за заместване по чл. 259 КТ.

МТСП. Относно правото по чл. 312 и чл. 167б КТ на родител (осиновител) на малко дете да поиска промяна на режима на работа

Представяме отговор на МТСП от 11/03/2023 г. относно правото по чл. 312 и чл. 167б КТ на родител (осиновител) на малко дете да поиска промяна на режима на работа и преминаване към надомна работа или работа от разстояние.