Труд и осигуровки ТИТА

Задължителни вноски за 2023 г. Преглед на промените.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да запознае с промени в законодателството, свързано със задължителните вноски, въведени със  Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.  и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., обнародвани в "Държавен вестник", брой 66 от 01 август 2023 г.