Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно размерa на платения годишен отпуск по договор за допълнителен труд на 2 часа

Представяме отговор на МТСП от 18/07/2023 г. относно размерa на платения годишен отпуск по договор за допълнителен труд на 2 часа.

МТСП. Относно периода на графика, с който се установява време на разположение

Представяме отговор на МТСП от 14/07/2023 г. относно периода на графика, с който се установява време на разположение.

МТСП. Относно ученически отпуск за степен „магистър“ при неизползван за степен „бакалавър“ и понятието „без откъсване от производството“

Представяме отговор на МТСП от 19/07/2023 г. относно ползването на ученически отпуск за образователно-квалификационна степен „магистър“ при неизползван ученически отпуск за степен „бакалавър“ и понятието „без откъсване от производството“ по чл. 169, ал. 1 КТ.

МТСП. Относно закрилата на председателите и представителите на работниците и служителите в комитет по условия на труд

Представяме отговор на МТСП от 18/07/2023 г. относно закрилата на председателите и представителите на работниците и служителите в комитет по условия на труд.