Съдържание (22/2023)

Съдържание (22/2023)

 

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика в следващите година и половина ще разгледаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (част – основни задължения на работника и служителя)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 


 В тази рубрика в следващите няколко броя ще бъдат представени формите на участие на заетите лица в европейско дружество (SE), което е основна предпоставка за учредяването му.  


Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част I - правна уредба и форми на участие)

Александър Андреев, адвокат, д-р по право

 

Актуално - командироване

 

Командироване на пилоти и кабинен екипаж

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Полезна информация

 

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация до 30 септември

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Въпроси - отговори 

 

КСО. Относно размера на средствата под формата на ваучери за храна, освободени от осигурителни вноски за 2023 г.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Относно дължимост на осигурителни вноски върху обезщетение за дискриминационно отношение

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Спогодба за социална сигурност. Осигуряване на управител – сръбски гражданин

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Спогодби за социална сигурност. Относно осигуряване на управител - корейски гражданин

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно задължението на работодателя за информиране персонала за рисковете за здравето и отказ за подписване на карта за оценка на риска


МТСП. Относно даването на съгласие от лице от персонала да бъде адресат на електронно изявления от работодателя

 

Следващ брой

 

Следващ брой