Труд и осигуровки ТИТА

Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (I част – основни задължения на работника и служителя)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да се изяснят основните задължения на работника и служителя по трудово правоотношение. В следващите два броя на списанието (23 от месец октомври и 24 от месец ноември 2023 г.) ще бъдат представени и основните общи задължения на работодателя.

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част I - правна уредба и форми на участие)

Александър Андреев, адвокат, д-р по право

 

Представяме първия материал от поредица, посветена на една все още почти некоментирана в специализирания печат, но все по-често изискваща познаване тема:  "Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество".