Труд и осигуровки ТИТА

КСО. Относно размера на средствата под формата на ваучери за храна, освободени от осигурителни вноски за 2023 г.

КСО. Въпрос. Във връзка със специфичния режим на определяне размера на ваучерите за храна, освободени от облагане съгласно чл. 209, ал. 1  от ЗКПО от началото на 2023 г., предвид влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., правилно ли е разбирането,  че размерът до 200 лв. месечно на наето лице е освободен от задължителни осигурителни вноски за цялата 2023 г.?

 

 Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Относно дължимост на осигурителни вноски върху обезщетение за дискриминационно отношение

КСО. Въпрос. Вследствие на дискриминационно отношение при определяне на трудово възнаграждение работодател е осъден да заплати на работник обезщетение за претърпени имуществени вреди, формирани като разлика между получаваното от лицето трудово възнаграждение и това на останалите работници в дружеството, заемащи същата длъжност.

 

Въпрос:

Дължат ли се осигурителни вноски върху такива обезщетения?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

Спогодба за социална сигурност. Осигуряване на управител – сръбски гражданин

Спогодба за социална сигурност. Въпрос. Българско дружество е 100% собственост на немско дружество. Предстои вписване в търговския регистър на двама управители, чуждестранни лица – един немски гражданин и един сръбски гражданин. Сръбският гражданин ще продължи да работи едновременно на същата позиция и в дружеството в Сърбия, което е 100% собственост на същото немско дружество.


Въпроси:

1. Необходимо ли е сръбският гражданин да се осигурява задължително в България, при положение, че ще пребивава в България по-малко от 183 дни и няма да има постоянен адрес на територията на България?
2. Ако за лицето ще се внасят социални осигуровки трябва ли да му се извади служебен номер на чужденец за да може то да бъде включено и подавано в декларации образец № 1 и 6?
3. Ако лицето няма постоянен адрес на територията на България и пребивава доста рядко трябва ли да се осигурява здравно т.е. ще се внасят ли здравни осигуровки?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

Спогодби за социална сигурност. Относно осигуряване на управител - корейски гражданин

Спогодби за социална сигурност. Въпрос. Гражданин на Република Корея е управител на регистрирано в България търговско дружество, за което му е определено и ще му се изплаща възнаграждение. Лицето ще извършва дейността по управление на дружеството изцяло от територията на Корея.

 

Въпрос:

Дължат ли се осигурителни вноски за лицето в България?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване