Труд и осигуровки ТИТА

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация до 30 септември

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

При откриване на грешка в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица след изтичане на срока за подаване, лицата имат право еднократно да направят промени чрез подаване на нова данъчна декларация - в срок до 30 септември. Целта на материала е да припомни как следва да се процедира в този случай от самоосигуряващите се лица при попълване на Таблица  № 1 и Таблица № 2 относно годишното изравняване на осигурителния доход.