Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно зачитане на времето на пътуване на търговски представител като работно време

Представяме отговор на МТСП от 25.09.2023 г. относно зачитане на времето на пътуване на търговски представител като работно време.
 

МТСП. Относно допълнителен платен годишен отпуск за рожден ден и липса на обезщетение при неизползване

Представяме отговор на МТСП от 25.09.2023 г. относно предоставянето на допълнителен ден платен годишен отпуск за рожден ден и липса на обезщетение при неговото неизползване.

МТСП. Относно заплащането на извънреден труд за работа в празничен неприсъствен ден по решение на конкретна община

Представяме отговор на МТСП от 25.09.2023 г. относно заплащането на извънреден труд за работа в празничен неприсъствен ден, обявен с решение на Общинския съвет за територията на конкретна община.