Съдържание (27/2024)

Съдържание (27/2024)

 

 

Актуално - годишно изравняване

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2023 г. на самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика и тази година ще продължим да разглеждаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


Изменение на трудовото правоотношение при командироване в страната
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Рубрика - Спогодби за социална сигурност


 В тази рубрика ще продължаваме да представяме поредица от коментари относно приложимото осигурително законодателство по двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност.


Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Украйна

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Въпроси - отговори 

 

КТ. Относно забрана за конкурентна дейност за друг работодател след прекратяване на  TП

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Относно изчисляване на ДТВ за извънреден труд при СИРВ    

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КСО. Относно дължимост на осигурителни вноски върху награда "екскурзия" в полза на лице по ТД

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

ЗЗО. Относно здравно осигурявана на полски гражданин-пенсионер, съдружник в българско дружество

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно изискването за заверка на трудовия стаж в трудовата книжка   


МТСП. Относно ТП на лице, изпратено от ЛКК на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност

    
МТСП. Относно зачитането на периода на отпуск за бременност и раждане за трудов стаж    


МТСП. Относно задължението на работодателя да предоставя средства за корекция на зрението при работа с видеодисплеи

 

Следващ брой

 

Следващ брой