Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно изискването за заверка на трудовия стаж в трудовата книжка

Представяме отговор на МТСП от 13.12.2023 г. относно изискването за заверка на трудовия стаж в трудовата книжка.

МТСП. Относно ТП на лице, изпратено от ЛКК на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност

Представяме отговор на МТСП от 12.12.2023 г. относно трудовото правоотношение на лице, изпратено от ЛКК на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност, до издаване на решението на ТЕЛК.

МТСП. Относно зачитането на периода на отпуск за бременност и раждане за трудов стаж

Представяме отговор на МТСП от 12.12.2023 г. относно зачитането на периода на отпуск за бременност и раждане за трудов стаж за определяне на допълнителното трудовото възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12 НСОРЗ.

МТСП. Относно задължението на работодателя да предоставя средства за корекция на зрението при работа с видеодисплеи

Представяме отговор на МТСП от 18.11.2023 г. относно задължението на работодателя да предоставя средства за корекция на зрението при работа с видеодисплеи.