Труд и осигуровки ТИТА

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2023 г. на самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Начинът, по който се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2023 г.  не се променя в сравнение с  предходната година. Предвид това, целта на настоящия материал е по-скоро да се припомнят специфичните особености при попълване на Таблица 1 и Таблица 2, в това число чрез редица примери.