Съдържание (29/2024)

Съдържание (29/2024)

 

 

Законодателни промени

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.)

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика в следващите година и половина ще разгледаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


Изменение на трудовото правоотношение при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Рубрика - Спогодби за социална сигурност


 В тази рубрика ще продължаваме да представяме поредица от коментари относно приложимото осигурително законодателство по двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност.


Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Канада

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Полезна информация - годишно изравняване

 

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчевконсултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Относно подаване на коригираща справка за осигурителния доход

Димитър Бойчевконсултант по социално и здравно осигуряване


ЗЗО. Относно изравняване на здравни осигурителни вноски по граждански договори на СОЛ

Димитър Бойчевконсултант по социално и здравно осигуряване

 

Казуси

 

КТ. КСО. Относно ползването на отпуск от лица по  ДУК

Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

Въпроси - отговори 

 

КТ. Относно възможност за изплащане на заплата по Revolut

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Относно изчисляване възнаграждение по чл. 162, ал. 3 КТ във връзка с чл. 40, ал. 5 КСО за отпуск при временна неработоспособност при СИРВ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

  
КТ. Относно изчисляване на БТВ по чл. 228 КТ за определяне на обезщетението за неспазен срок на предизвестие по чл. 220 КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП   

 

ЗЗО. Относно размера на осигурителния доход за ЗОВ за периода на болничен на СОЛ

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване 


ЗЗО. Относно дължимост на осигурителни вноски от пенсионер - собственик на ЕООД

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване     
 

Следващ брой


Следващ брой