Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. Относно ползването на отпуск от лица по ДУК

Казус. Лице е назначено за управител на дружество по договор за управление и контрол.

 

Въпроси:

1. Ако в договора за управление и контрол е уговорено, може ли управителят да ползва неплатен отпуск по чл. 167а от КТ?

2. Този период може ли да му се зачете за осигурителен стаж?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев