Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част VI - прилагане на разпоредбите относно участието на заетите лица в европейското дружество)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.