Труд и осигуровки ТИТА

Командироване на автомобилни шофьори в рамките на предоставянето на услуги

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да се разгледа изменението на трудовото правоотношение при командироване на шофьори от международния автомобилен транспорт в рамките на предоставянето на услуги.
 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част VI - прилагане на разпоредбите относно участието на заетите лица в европейското дружество)

Александър Андреев, адвокат, д-р по право

 

В продължение на статиите от предходните пет броя на списанието, в този брой ще бъде представен последният материал от поредицата посветена на въпросите, свързани с участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество.