МТСП. Относно прекратяване на трудовото правоотношение при смърт на физическо лице – работодател (ЕТ)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.