Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно началото на отпуска при смърт на близък, настъпила след края на работния ден

Представяме отговор на МТСП от 04/04/2024 г. (ID:3424) относно началото на отпуска при смърт на близък роднина, когато смъртта е настъпила след края на работния ден.

МТСП. Относно връщането на медицинското удостоверение при прекратяване на трудовото правоотношение два месеца след неговото възникване

Представяме отговор на МТСП от 03/04/2024 г. (ID:3412) относно връщането на медицинското удостоверение при прекратяване на трудовото правоотношение два месеца след неговото възникване.

МТСП. Относно възможността за прекратяване на трудовото правоотношение от заместник на ръководителя на предприятието

Представяме отговор на МТСП от 01/04/2024 г. (ID:3402) относно възможността за прекратяване на трудовото правоотношение от заместник на ръководителя на предприятието.

МТСП. Относно прекратяване на трудовото правоотношение при смърт на физическо лице – работодател (ЕТ)

Представяме отговор на МТСП от 22/03/2024 г. (ID:3356) относно прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител при смърт на физическо лице, едноличен търговец, имащ и качеството на работодател.