Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. Относно командировъчните пари при организирано хранене

Казус. Дружество „А“ е дистрибутор на стоки в България. На всяко тримесечие се провеждат работни срещи в страната и чужбина, на които участват служители на дружеството и представители на търговските дружества, чиито стоки се дистрибутират, на които се правят отчети за извършената работа през изтеклото и планове за следващото тримесечие.Организацията на срещите се прави от наета туристическа агенция, която издава фактура с посочена обща сума за организирането на събитието, в която се включват хотелското настаняване, изхранването, наема на залата, кафе паузите и организираната празнична вечеря.

 

Въпроси:

1. В описания случай как да се определи каква сума е получил всеки един от служителите като дневни пари?

2. Сумата за изхранването следва ли да се приспадне от дневните пари на служителя?

3. Ако се установи, че изхранването е по 100 лева на ден на човек, а дневните пари за командировка са 80 лева, как е редно да се третира за целите на осигурителното законодателство разликата от 20 лева?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев