Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. Относно едностранното увеличаване на трудовото възнаграждение от работодателя със задна дата

Казус. Работодател желае да увеличи трудовото възнаграждение на своите работници и служители, считано от предходен месец. Заплатите се изплащат на 15-о чисто на месеца, следващ месеца на полагане на труда.

 

По-конкретно, заплатите за януари се изплащат на 15-и февруари, на 13-и февруари управителят взима решение да увеличи заплатите, считано от 1-ви януари.

 

Въпроси:

1. Възможно ли е след изтичане на календарен месец, управителят да увеличи заплатата на служител за изтеклия месец?

2. Какъв е редът за това и необходимо ли е заповедта по чл. 118, ал. 3 от Кодекса на труда да се връчи на работниците и служителите?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев