Съдържание (31/2024)

Съдържание (31/2024)

 

 

Рубрика - В помощ на УЧР


 В тази рубрика продължаваме да разглеждаме най-важните в практиката разпоредби на Кодекса на труда и свързани с тях поднормативни актове.


Работно време (част I – понятие и видове)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Рубрика - Спогодби за социална сигурност


 В тази рубрика ще продължаваме да представяме поредица от коментари относно приложимото осигурително законодателство по двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност.


Приложимо осигурително законодателство по спогодбата между България и Тунис

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Полезна информация 

 

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване   

 

Въпроси - отговори 

 

КТ. Относно определянето на повече от едно място на работа при работа от разстояние
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Относно командироване в мястото на местоживеене на работника или служителя

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КСО. Относно определяне на осигурителен доход  за закупени карти за градския транспорт при ползван ДК

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване     

 

КСО. Относно подаване на декларация при започване на дейност на фирма 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване       

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно предоставянето на ваучери за храна през период на майчинство    


МТСП. Относно сключването на договор за допълнителен труд с друг работодател по време на отпуск за бременност и раждане


МТСП. Относно възможността за промяна на заместваното лице при сключен трудов договор за заместване    


МТСП. Относно размера на допълнителния платен годишен отпуск за ненормиран работен ден в годината на завръщане на работа след отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

 

Следващ брой


Следващ брой