Труд и осигуровки ТИТА

Работно време (част I – понятие и видове)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да се разгледат основните аспекти на правната уредба на работното време, с изключение на разпределението му и неговото отчитане и извънредния труд, които въпроси ще бъде предмет на самостоятелни изложения в следващите два броя на списанието от месец юли и август 2024 г.