Труд и осигуровки ТИТА

Приложимо осигурително законодателство по спогодбата между България и Тунис

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

В продължение на поредицата, свързана с приложимото осигурително законодателство по двустранните споразумения на България, следва договорът за социално осигуряване с Тунис.