Труд и осигуровки ТИТА

КТ. Относно определянето на повече от едно място на работа при работа от разстояние

КТ. Въпрос. Дружество желае да се възползва от възможността, предвидена в чл. 107з, ал. 8 от Кодекса на труда (КТ), за уговаряне на повече от едно място на работа за работник и служител, извършващ работа от разстояние.

 

Въпроси:

1. Как следва да се тълкува въведената възможност с разпоредбата на чл. 107з, ал. 7 КТ като приложима и при смесен режим или само при постоянен режим на работа от разстояние?

2. Дали ограничението за смяна на работното място за не повече от 30 работни дни годишно е ограничение за смесения режим на работа или е допълнителна възможност за постоянния режим на работа от разстояние?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Относно командироване в мястото на местоживеене на работника или служителя

КТ. Въпрос. Лице, работещо в предприятие в едно населено място, е командировано с цел обучение.

 

Въпрос:

Какви разходи могат да бъдат отчетени от изпращащото предприятие и какви документи  следва да бъдат подготвени във връзка с това съгласно Кодекса на труда (КТ) и Наредбата за командировките в страната (НКС)?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Относно определяне на осигурителен доход  за закупени карти за градския транспорт при ползван ДК

КСО. Въпрос. Дружество предоставя на служителите си карти за градски транспорт (поименни, за територията на гр. София, едногодишни), които следва да бъдат използвани за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно. Предоставянето им е за сметка на социалните разходи и е по решение на управителя на дружеството (с подписана заповед за предоставянето). Лицата, които не желаят да се възползват от придобивката потвърждават това обстоятелство с писмен отказ.

 

Въпрос:

В случай, че дружеството ползва данъчен кредит по фактурите за закупени карти за градски транспорт, каква следва да е базата за начисляване на осигуровки по отношение на тези карти? 


Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Относно подаване на декларация при започване на дейност на фирма

КСО. Въпрос. През 2024 г. е създадена фирма за търговия с хранителни добавки. Управителят ще е  назначен с договор за управление и контрол.  Фирмата е регистрирана по ЗДДС. От другия месец ще има назначени служители.

 

Въпрос:

Трябва ли да се подава декларация по образец за започване на дейност?

    

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване