Труд и осигуровки ТИТА

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да припомни за кои самоосигуряващи се лица срокът за годишното изравняване на осигурителния доход изтича на 30 юни 2024 г.