Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно предоставянето на ваучери за храна през период на майчинство

Представяме отговор на МТСП от 13/05/2024 г. относно предоставянето на ваучери за храна през период на майчинство.

МТСП. Относно сключването на договор за допълнителен труд с друг работодател по време на отпуск за бременност и раждане

Представяме отговор на МТСП от 26/04/2024 г. относно сключването на договор за допълнителен труд с друг работодател по време на отпуск за бременност и раждане.

МТСП. Относно възможността за промяна на заместваното лице при сключен трудов договор за заместване

Представяме отговор на МТСП от 16/04/2024 г. относно възможността за промяна на заместваното лице при сключен трудов договор за заместване.

МТСП. Относно размера на допълнителния платен годишен отпуск за ненормиран работен ден в годината на завръщане на работа след отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Представяме отговор на МТСП от 15/04/2024 г.  относно размера на допълнителния платен годишен отпуск за ненормиран работен ден в годината на завръщане на работа след ползван отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.