Труд и осигуровки ТИТА

МТСП. Относно възможността за отказ за полагане на труд при условията на удължено работно време по чл. 136а КТ

Представяме отговор на МТСП от 28/04/2022 г. относно възможността за отказ за полагане на труд при условията на удължено работно време по чл. 136а КТ.

 

 

МТСП. Относно договор за допълнителен труд по чл. 111 КТ с работник или служител, работещ при условията на І-ва категория труд при друг работодател на същата категория труд

Представяме отговор на МТСП от 26/04/2022 г. ​​​​​относно сключването на договор за допълнителен труд по чл. 111 КТ с работник или служител, който работи при условията на първа категория труд при друг работодател, за работа при условията на същата категория труд.

 

 

МТСП.  Относно заплащането на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ на наследниците на починал през периода на оставане без работа

Представяме отговор на МТСП от 23/05/2022 г. относно заплащането на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ на наследниците на починал през периода на оставане без работа на работник или служител. 

 

МТСП. Относно срок за изпитване при преминаване от договор за допълнителен труд към трудово правоотношение за пълно работно време със същия работодател за същата работа

Представяме отговор на МТСП от 04/05/2022 г. относно уговарянето на срок за изпитване при преминаване от договор за допълнителен труд към основно трудово правоотношение за пълно работно време със същия работодател за изпълнение на същата работа.