08. Трудова дисциплина, дисциплинарна отговорност, временно отстраняване от работа

2022 г.

 

МТСП. Относно третиране периодите на преждевременно тръгване от работа (с разрешение на работодател) като престой по чл. 267, ал. 2 от КТ

 

2021 г.


Уронване на престижа и доброто име на работодателя чрез разпространение на поверителна информация във Facebook

КТ. Прекратяване на правоотношение при неявяване на работник на работа

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.)

2020 г.


КТ. Отстраняване от работа на работник с грипоподобни симптоми или отказ от предпазни средства

2018 г.


Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя (III част)

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя (II част)

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя (I  част)

 

2017 г.


Относно възможността за налагане на санкции от работодателя при увреждане на имуществото му