13. Здравословни и безопасни условия на труд

2024 г.

 

МТСП. Относно задължението на работодателя да предоставя средства за корекция на зрението при работа с видеодисплеи

 

2023 г.

 

КТ. Относно задължението на работодателя за предоставяне на безплатна храна по чл. 285, ал. 1 КТ и Наредба № 11 от 2005 г.

 

Относно възможността  за диференциация на различни категории работници и служители в предприятието при предоставяне на ваучери за храна

 

Относно задължението за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ до 30 април на съответната година

 

МТСП. Относно закрилата на председателите и представителите на работниците и служителите в комитет по условия на труд

 

2024 г.

 

МТСП. Относно задължението на работодателя за информиране персонала за рисковете за здравето и отказ за подписване на карта за оценка на риска

 

2022 г.

 

Относно задължението по чл. 287 КТ на работодателя  да планира и организира за негова сметка периодични медицински прегледи за работниците и служителите

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ.  Относно предоставянето на безплатна храна по чл. 140 ал. 3 КТ

 

2021 г.

 

МТСП. Относно възможност за задължаване на неваксиниран персонал за седмичен бърз антигенен или PCR тест за COVID-19 за негова сметка

 

МТСП. Относно задължението за предварителни и периодични медицински прегледи

 

МТСП. Относно възможността за електронно съхраняване на документи относно оценката на риска

2020 г.


Допустимо ли е тестването на служители за COVID-19 от работодателя? 

Предложение на ЕК за нови изменения на Директива 2004/37/ЕО

КТ. Отстраняване от работа на работник с грипоподобни симптоми или отказ от предпазни средства